صدای بسیجی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کنگره» ثبت شده استبا وجود ادامه گفتگوهای هسته ای، کمیته بانکی سنای آمریکا طرح تحریم های جدید ضد ایران را تصویب کرد...


سناتور ارشد جمهوری‌خواه ایالت «ایلینوی» گفت: کنگره جدید آمریکا که زیر نظر جمهوری‌خواهان است، شدیدا پی گیر آن است، تا لایحه‌‌ای تصویب شود، که بتوان در آن تحریم‌های جدید علیه ایران تحمیل کرد و همچنین غیرقابل وتو باشد...