صدای بسیجی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تجاوز داعشی ها» ثبت شده استگزارش ها حاکی است ۱۴ تن از نیروهای زن توسط مافوقشان یعنی فرد شماره دو پلیس رژیم صهیونیستی، هدف تجاوز جنسی قرار گرفته اند...


بر اساس جزوه داعش که «الدلیل» نام دارد و در بازار برده فروشی منتشر شده است؛ عناصر داعش می توانند در شرایط مشخصی به دختران نابالغ تجاوز کنند...