صدای بسیجی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سران قتنه» ثبت شده است


مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه 9 دی پایانی بر دو قطبی کردن جامعه بود، گفت: هم اکنون نباید اجازه بدهیم که دوقطبی دیگری در جامعه ایجاد شود...


کوثری گفت: اگر سران فتنه دادگاهی هم بشوند به خاطر این جرم سنگین آنها که امنیت ملی را به مخاطره انداختند،حکمشان قطعاً اعدام است...